MAIJA GRĀFA TIRDZIŅŠ
AMATNIEKU TIRDZIŅŠ VIDUSLAIKU NOSKAŅĀS

AMATNIEKIEM / TIRGOTĀJIEM

TIRDZNIECĪBAS VIETAS UN NOSACĪJUMI

Aicinām amatniekus / zemniekus / tirgotājus / mājražotājus, kā arī radošās meistardarbnīcas 

pieteikties dalībai "Maija Grāfa takas pastaigu tirdziņā".

Festivāla "Maija grāfa svētki 2024"ietvaros papildus aktivitātēm tiek organizēts amatnieku/mājražotāju tirdziņš ar viduslaiku un etnisko tematiku. 

Vieta un laiks: Rīga, Ziedoņdārzs, 

18.05.2024., no plkst. 10:00 līdz 22:00

Vietu skaits: 25 tirdzniecības vietas 3x3 m

- ne vairāk kā 3 tirgotāji ar vienāda veida produkciju

- priekšroka tiek dota tirgotājiem, kas no savas puses nodrošina vismaz 1 balvu (no savas produkcijas klāsta) festivāla koncerta programmas dalībniekiem vai tērpu konkursa uzvarētājiem

- organizatori patur tiesības vienpersoniski lemt par tirgotāju izvēli, ja tiek saņemti pieteikumi vairāk kā no 3 amatniekiem/mājražotajiem ar vienota veida produkciju.

Produkcija: 

- Latvijas zemnieku/amatnieku/mājražotāju pašdarinātā produkcija un pārtika ierobežotā daudzumā, 
- radošās darbnīcas ar Latvijas un Eiropas vēsturei raksturīgo viduslaiku amatu demonstrēšanu un interaktīvo darbību ar pasākuma apmeklētājiem ierobežotā daudzumā, 
- pašdarināta produkcija etniskā un senlaiku stilā - apģērbi, suvenīri, aksesuāri. Var tikt pārstāvēta gan Latvijas kultūra, gan citu tautību kultūras. 
 
Dalības noteikumi: 
1. Tirdzniecības vietas noformējumam jāatbilst pasākuma tematikai: teltis dekorētas ar tautisku/ viduslaiku/ pasakainu noformējumu, tirgotāju apģērbs: viduslaiku/tautisks/fantāzijas tērps. 
2. Tirgotāji patstāvīgi nodrošina tirdzniecības aprīkojumu (letes, teltis utt) un tās noformējumu atbilstoši pasākuma tematikai.
3.  OBLIGĀTA PRASĪBA ZĀLĀJU UZTUREŠANAI KĀRTĪBĀ - tirgotājiem ir jānodrošina zālāja pārsegs (caurumoti gumijas tepiķi vai koka paletes), kas pasargā zālāju no bojājumiem. Pārsegs jānodrošina par saviem līdzekļiem pietiekamā daudzumā, lai segtu visu zālāju zem tirdzniecības vietas. Gadījumā, ja tiks konstatēs zālāja bojājums vai drošības pārsega trūkums, no Tirgotaja tiek iekasēts naudas sods zālāja atjaunošanai 40 EUR par 1 kv.m saskanā ar Rīgas dārzu izcenojumiem.
4. Tirdzniecības vietas platība nedrīkst pārsniegt 3 x 3 m.
5. Tirgotājs nav tiesīgs atskaņot savā tirdzniecības vietā jebkāda veida mūziku vai audioierakstus.
6. Tirgotāja pienākums ir ievērot dalības noteikumus, uzturēt savu vietu tīrībā un kārtībā, patstāvīgi sakārtot un sakopt savu platību pēc darbības beigām, un atstāt vietu tīru ne vēlāk kā plkst. 24:00. 
7. Tirdzniecība ir atļauta no plkst. 10:00 līdz 22:00.
Tirdzniecības vietas iekārtošana: no plkst. 08:30 līdz 10:00 
Sakārtošana/izvešana: no plkst. 22:00 līdz 24:00. Pirms izbraukšanas dalībnieks informē "Maija Grāfa svētku" administrācijas pārstāvi, kurš veic tirdzniecības vietas sakārtošanas pārbaudi un pieņemšanu. 
8. Konstatējot dalības nosacījumu pārkāpumu vai tirdzniecības vietas piesārņojumu, tirgotāja/amatnieka dalība tirdziņā var tikt pārtraukta nekavējoties bez dalības maksas atgriešanas vai uzlikts sods no 50 līdz 200 EUR. Soda apmaksa neatbtīvo dalībnieku no pārkāpuma seku likvidēšanas.
9. Ja tirgotāja darbības veikšanai ir nepieciešama elektrības padeve, tirgotājs norāda to pieteikuma anketā.* Elektrības aprīkoto vietu daudzums ir ierobežots saskaņā ar tabulu.
Ja anketā nav norādīta elektrības nepeiciešamība, organizātori negarantē un neuzņemas nodrošināt tirgotājam elektrības pieejamību pasākuma laikā.
10. Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas tirdzniecības vietu izvietojumā pasākuma teritorijā pēc saviem ieskatiem. Precīzs vietu izvietojums un dalībniekiem piešķirto tirdzniecības vietu shēma atbilstoši viņu izvēlētām tirdzniecības zonām tiks publicēti pasākuma mājaslapā pēc saskaņošanas ar Rīgas Būvvaldi. Tirdzniecības vietas maiņa pēc tirgotāja pieprasījuma - maksas pakalpojums 50 EUR un ir iespējama kamēr ir brīvas vietas.
11. Ar mērķi nodrošināt tirdziņa daudzveidību un līdz ar to mazinot konkurenci tirgotāju vidū, Organizātori patur sev tiesības atteikt tirgotājam, ja viņa piedāvātājs produkcijas klāsts jau ir pārstāvēts pasākumā vai neatbilst pasākuma tematikai.
12. Stāvvieta tirgotāju autotransportam pasākuma laikā netiek nodrošināta.
13. Iebraukšana pasākuma teritorijā līdz tirdzniecības vietai - stingri pēc laika grafika ne vairāk par 5 tirgotājiem ar Organizātora izsniegtam caurlaidēm (sk.zemāk)
Dalības maksaCena, EURAtlaide par atkārtotu dalību 2.gads Atlaide par atkārtotu dalību 3.-4.gads vai vairāk
Neapbūvēta tirdzniecības vieta 3x3 m (ar 1 vai 2 atvērumiem) bez elektrības. Elektrība netiek nodrošināta. 35 -10% -15%
Neapbūvēta tirdzniecības vieta 3x3 m (ar 1 vai 2 atvērumiem) AR ELEKTRĪBU LĪDZ 1kw 50 -10% -15%
Nacionālām diasporām savu kultūru popularizēšanai* (bez tirdzniecības):  Neapbūvēta vieta 3x3 m ar elektrību līdz 1 Kw
*pēc iepriekšējā saskanojuma
0,000,00 0,00
Nevalstiskām organizācijām sociālo akciju vai labdarības akciju rīkošanai 
(bez tirdzniecības):  Neapbūvēta vieta 3x3 m ar elektrību līdz 1 Kw
*pēc iepriekšējā saskanojuma

0,00 0,00 0,00
Papildus tiek maksāta RD tirdzniecības nodeva: :
- par pārtikas preču, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un rūpnieciski ražotu preču tirdzniecību
 14,0 - -
Papildus tiek maksāta:
 - amatnieku pašdarināti izstrādājumi 
 7,00 - -
Precīzas tirdzniecības vietas numura rezervācija, papildus maksai par vietu (atlaides netiek piemērotas): 30  

OBLIGĀTA PRASĪBA:

Reģistrējoties pasākumam, pievienot tirgojamās produkcijas bildes un tirdzniecības vietas bildi + aprakstu, kā tiks nodrošināts vēsturisks tirdzniecības vietas dekors. Tiks izvēlēti amatnieki ar atbilstošāko preču sortimentu un tirdzniecības vietas noformējumu, pēc organizātoru ieskatiem.

INFO:  22 189430 , e-pasts: maijagrafs@gmail.com


PIETEIKTIES

TIRDZNIECĪBAS VIETU IZVIETOJUMS

Vetas 1 - 14 bez elektrības

vietas 15 - 25 ar elektrību

Ziedoņdārzs izvietojuma karte

18.05.2024