UNIKĀLAS IESPĒJAS SPONSORIEM UN PARTNERIEM
Reklāmas un atbalsta iespējas

rEKLĀMA

Maija Grāfa svētkos piedāvājam partneriem un sponsoriem dažādus veidus kā reklamēt un popularizēt jūsu produktus vai pakalpojumus. 

Reklāma sasniegs no 7 līdz 10 tūkst. pasākuma apmeklētaju festivāla laikā un papildus auditoriju mēdijos, sociālajos tīklos un citos vizuālās reklāmas veidos pasākuma organizēšanas perioda, kā arī  vēlāk pēc pasākuma, kas tiek plaši publicēts dažādos mēdijos kā viskrāšņākais Rīgas pavasara notikums. 

Jūsu izvēlei:

 • - tirdzniecības vietas festivāla laukumā
 • - banneri uz galvenās skatuves un turnītu arēnas
 • - kompānijas logotipi uz turnīru dalībnieku vairogiem
 • - karogi ar kompānijas logo, kas tiek izmantot pasākuma dalībnieku gājiena laikā un tiek novietoti redzamā vietā visu pasākuma laiku festivāla laukumā 
 • - kompānijas logo uz balvām vai uzvarētāju diplomiem
 • - pasakuma suvenīri ar logo
 • - reklāmraksti festivāla interneta resursos un sociālajos tīklos 
 • - tematiskie konkursi pirms festivāla sociālajos tīklos ar balvu izspēli 
 • - atrakcijas reklāmas dēvēja vārdā
 • - balvas reklāmas dēvēja vārdā 
 • - logo uz festivāla personāla tērpiem
 • - ekskluzīvas tiesības pārstāvēt savu produkta veidu festivāla laukumā 
 • - reklāmas video ar festivāla tērpos ģērbtiem dalībniekiem 
 • - reportāžas video: intervija par reklamas dēvēja produktu / brendu ar festivāla dalībniekiem un apmeklētājiem 


Esam gatavi kreatīvi apspriest visas sadarbības iespējas! SPONSORIEM

Katru gadu Maija Grāfa svētkus apciemo no 7 līdz 10 tūkst. apmeklētāju - gan Latvijas iedzīvotāji, gan tūristi Eiropas un Āzijas.  Daudzi no tiem speciāli izvēlas šos datumus savai vizītei uz Rīgu, lai apmeklētu Maija Grāfa svētkus. 

Tūkstošiem košu fotogrāfiju, simtiem ierakstu sociālajos tīklos, desmitiem rekstu latvijas un ārvalstu mēdijos ir veltīti šim pasākumam. Brīva ieeja un daudzveidīgas aktivitātes dažādiem vecumiem veicina lielu apmeklētāju plūsmu. 

Maija Grāfa svētki ir unikāls svētku formāts Baltijas valstīs, kas notiek tikai Rīgā. Šie ir viskošākie Rīgas svētki, kur aktīvi var piedalīties ikviens apmeklētājs, kas popularizē vienotību, saliedētību un kultūru daudzveidības harmoniju. 

Šo svētku pasakains formāts ir neparasts un peisaista tūkstošiem skatienu no visām pasaules malām.Maija grāfa svētki piedāvā sponsoru atbalsta paketes ar individuālu pieeju. 

Iespējamie sponsoru atbalsta veidi:

 • - balvu piešķiršana festivāla aktivitāšu balvu fondam
 • - finansiāls atbalsts organizātorisku izdevumu segšanai
 • - atbalsts ar tehniskiem resursiem
 • - ēdināšanas apmaksa bērniem-dalībniekiem no Latvijas bērnu namiem un pasākuma īstenošanā iesaistītajiem brīvprātīgiem palīgiem 
 • - rekvizīta / atrakciju/ tehniskā aprīkojuma nomas apmaksa
 • - autortiesību licenču un muzikālo licenču apmaksa
 • - transporta piešķiršana vai ttransporta izdevumu apmaksa
 • - festivāla reklāma pašu resursos vai mēdijos 
 • - ārzemju skatuves mākslinieku dalības finansiālo izdevumu segšana 

ATBALSTIET ŠO SOCIALO PROJEKTU!

          e-pasts maijagrafs@gmail.com

Kontakttālr. +371 22189430