REĢISTRĀCIJA UN IEEJA
Reģistrācijas un ieejas noteikumi

IEEJA APMEKLĒTĀJIEM*

Pastaigu takas apmeklētājiem ieeja ir brīva, reģistrācija nav nepieciešama. 

*Ieejas noteikumi var tikt mainīti atbilstosi valstī spēkā esošiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības noteikumiem. Sekojiet izmainam un ievērojiet drošības normas, sargiet sevi un apkārtejos. 

Obligāta distancēšanās ievērošana 2 m 

Esiet piesardzīgi, ievērojiet distanci un higiēnas prasības.

Neveidojiet brūzmēšanos pie ieejas, izejas un festivāla aktivitāšu vietām.

Visi drošības un ierobežojumu pasākumi tiek veikti saskaņā ar MK Noteikumiem Nr 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"


Aicinām visus iedzīvotājus ievērot individuālos piesardzības pasākumus:

  • klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas; ja nav vienreizlietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā;
  • ievērot ne mazāk kā 2 metru distanci no personām ar akūtām elpceļu infekcijas pazīmēm.
  • Rekomendējam lietot individuālos aizsarglīdzekļus pasākuma laikā

 

Aicinām būt atbildīgiem pret savu un apkārtējo veselību. Vēršam uzmanību, ka Epidemioloģiskās drošības likums nosaka to, ka personas pienākums ir nepakļaut citas personas inficēšanās riskam un personai ir pienākums pildīt epidemiologa norādījumus, lai novērstu inficēšanās risku citu cilvēku veselībai. 

Mājas karantīnas režīma neievērošana ir Epidemioloģiskā drošības likuma pārkāpums, kam var tikt piemērots administratīvais sods.

 .