REĢISTRĀCIJA UN IEEJA
Reģistrācijas un ieejas noteikumi

IEEJA PASĀKUMĀ ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠIEM DROŠĪBAS NOTEIKUMIEM NO 15.06.2021.

DZELTENAIS DROŠĪBAS LĪMENIS

IEEJA APMEKLĒTĀJIEM

Pasākuma apmeklētājiem ieeja ir brīva, uzrādot ID un  derīgu COVID-19 sertifikātu: 

• vakcinācijas sertifikāts sākot ar 15.dienu no pēdējās vakcīnas devas

• pārslimošanas sertifikāts no 11 līdz 180 dienai kopš pēdējā pozitīvā testa

• COVID-19 tests pasākumu apmeklējumam 48 stundas, vai ekspress tests 6 stundas

• bērniem līdz 12 gadiem sertifikāts vai tests nav nepieciešami

LŪDZAM IELĀDĒT SERTIFIKĀTU SAVĀ TELEFONĀ PDF dormātā, kas derīgs skenēšanai.

Pasākuma laikā var tikt prasīta kontaktinformācija, vārds, uzvārds, tālruņa numurs drošības pasākumu ievērošanai un iesniegšanai SPKC pēc pieprasījuma.


Pasākuma laikā iesakam lietot aplikāciju Apturi COVID, lai pasargātu sevi un apkērtējos no inficēšanas riska.

Aplikāciju ielāde viedierīcēs:

App Store: https://apps.apple.com/app/id1513573144
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.spkc.gov.apturicovid  

Drošības pasākumu ievērošana

- maksimāls apmeklētāju skaits 1000 cilvēki

- apmeklētaju registrācija un digitālo COVID sertifikātu skenēšana pie ieejas

- roku dezinfekcija

- 2 m distances ievērošana

- izvairīšanās no brūzmēšanās, ne vairak par 20 cilvēkiem katrā aktivitāšu vietā vienlaikus, ievērojot distanci

*Ieejas noteikumi var tikt mainīti atbilstosi valstī spēkā esošiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības noteikumiem. Sekojiet izmainam un ievērojiet drošības normas, sargiet sevi un apkārtejos.

Obligāta distancēšanās ievērošana 2 m

Esiet piesardzīgi, ievērojiet distanci un higiēnas prasības.

Neveidojiet brūzmēšanos pie ieejas, izejas un festivāla aktivitāšu vietām.

Visi drošības un ierobežojumu pasākumi tiek veikti saskaņā ar MK Noteikumiem Nr 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"


Aicinām visus iedzīvotājus ievērot individuālos piesardzības pasākumus:

  • klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas; ja nav vienreizlietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā;
  • ievērot ne mazāk kā 2 metru distanci no personām ar akūtām elpceļu infekcijas pazīmēm.
  • Rekomendējam lietot individuālos aizsarglīdzekļus pasākuma laikā

 Aicinām būt atbildīgiem pret savu un apkārtējo veselību. Vēršam uzmanību, ka Epidemioloģiskās drošības likums nosaka to, ka personas pienākums ir nepakļaut citas personas inficēšanās riskam un personai ir pienākums pildīt epidemiologa norādījumus, lai novērstu inficēšanās risku citu cilvēku veselībai. 

Mājas karantīnas režīma neievērošana ir Epidemioloģiskā drošības likuma pārkāpums, kam var tikt piemērots administratīvais sods.