Rīgas pavasara karnevāls
Svētki, kas vieno laikmetus, kultūras un cilvēkus

XIV starptautisks multikultūru festivāls-karnevāls

"MAIJA GRĀFA SVĒTKI 2024"

"FANTĀZIJAS PASAULĒ"

18.05.2024. 

10:00 - 23:00, RĪGA, ZIEDOŅDĀRZS

Pavasara karnevāls brīvā dabā, Rīgas sirdī, kura pamatā tiek saglabāta 550 gadu veca Rīgas kultūras tradīcija "Maija grāfa svētki" 

  • Festivāls, kas vieno cilvēkus, laikmetus un kultūras  kopš Rīgas dibināšanas dienas līdz šodienai
  • Festivāls , kas sumina Latvijas un citu kultūru tradīciju daudzveidību, harmoniju un mijiedarbību gadsimtu gaitā;
  • Festivāls, kas palīdz cilvēkiem atjaunot spēkus - gan fiziskus, gan garīgus, un ar pozitīvām emocijām dod lādiņu jaunām idejām
  • Festivāls , kuru rīko paši rīdzenieki - entuziasti un brīvprātīgie, par godu radošumam, mīlestībai un drosmei; 
  • Festivāls , kas saliedē un vieno cilvēkus neatkarīgi no etniskās, nacionālās vai  reliģiskās piederības, sociālā statusa, dzimuma un vecuma;
  • Festivāls , kas popularizē Latvijas nacionālās kultūras unikalitāti Eiropas kontekstā, vienlaikus simbolizējot Eiropas kultūras tradīciju pēctecību un ilgstošu mijedarbību; 
  • Festivāls , kas apvieno pasaku un realitāti, vēsturi un leģendas, fantāziju un radošumu, iedvesmu un talantus! 

IEEJA BRĪVA BEZ IEROBEŽOJUMIEM

2024.gadā mēs fokusējamies uz dažādu kultūru un tautu pasaku un leģendu prezentēšanu, kuras veicina cilvēku saliedēšanu uz kultūras un radošuma pamata.

Ar visām mūsu atšķirībām mēs spējam atrast kopīgas vērtības. 
Dažādas kultūras, dotības un vērtības palidz mums attīstīties garīgi un emocionāli.
Mēs fokusējamies arī uz festivāla vesēlīgo aspektu - svētki brīvā dabā pozitīvā atmosfērā ir radīti cilvēku psihoemocionalās spriedzes mazināšanai, kas ir tik ļoti nepiciešams mums visiem šajā stresu pilnā dzīvē. 
Aicinām ari jūs pievienoties mūsu pasākumam ar mīlestību un pozitīvu - un radīt svētkus gan sev, gan citiem!

Aicinam brīvprātīgos pievienoties festivāla aktivitāšu organizēšanai!

ORGANIZĀTORI

Kopš 2012. gada festivālu organizē nevalstiska organizācija - Kultūras biedrība Alternatīvā Realitāte: entuziastu un brīvprātīgo radošā apvienība, kuri par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem organizē ikgadējus svētkus Rīgas iedzīvotājiem un viesiem, piesaistot brīvprātīgos palīgus gan no Latvijas, gan no citām Eiropas valstīm.

Šogad mūsu projektā pateicoties Eiropas Solidaritātes Korpusa atbalstam kopā ar Latvijas jauniešiem piedalās brīvprātīgie  jaunieši no dažādām Eiropas valstīm, kuri arī vēlas iemācīties organizēt lielus pasākumus, iepazīt dažādas kultūras un vērst savu dzīvi par labu ne tikai sev. bet arī sabiedrībai.  

Biedrības "Alternatīvā realitāte" darbības mērķi : 

multikulturālisma popularizēšna, dažādu kultūru savstarpējā mijiedarbība, pilnviedošana un personas attīstība mūža garumā, jauniešu neformālā izglītība, sabiedrības saliedētība, brīvprātīgā darba popularizēšana, savstarpējās cieņas un personas pašattīstības veicināšana neatkarīgi no nacionalitātes, sociālā statusa vai kādas citas piederības.  

Maija Grāfa svētki - ir viens no Kultūras biedrības Alternatīvā realitāte" ilgtermiņa projektiem (2012-202...). 

Vairāk par organizācijuwww.alternativa.lv

Projekts "Maija Grāfa svētki:vienoti dažādībā" tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

MAIJA GRĀFA SVĒTKI: VIENOTI DAŽĀDĪBĀ

Tāpat kā citi Kultūras biedrības Alternatīvā realitāte" kultūras un sociālie projekti,  "Maija Grāfa svētki" balstās uz sabiedrības saliedētības, multikultūralisma veicināšanas, dažādu kultūru un valodu mijiedarbības principiem, kas ir Eiropas Savienības dibināšanas pamati.  

2024.gadā uzsvars pasākuma rīkošanā tiek likts uz cilvēku fiziskās un garīgās veselības uzlabošanos un spēku atjaunošanu, uz solidaritāti un kultūru mijiedarbību, dažādu kultūru iekļaušanu un Eiropas vērtības popularizēšanu, tādu kā brīvība, cieņa, demokrātija 


ES motto: Vienota dažādībā

PARTNERI UN DRAUGI

Narnija.lv