Programma (LV)


11.05.2019. 10:00-22:00

Rātslaukums, Vecrīga

Festivāls-karnevāls

"Maija grāfa svētki 2019"

Programma var tikt mainīta/papildināta!


Rātslaukumā:

10:00 - 22:00

• viduslaiku amatnieku tirgus 

• pilsētas kvests apmeklētājiem

• viduslaiku atrakcijas bērniem un pieaugušajiem 

• ziepju burbuu konkurss

• bruņinieku turnīri

• koncerprogramma

• tērpu konkurss
• stafetes un viduslaiku spēles 

• radošas darbnīcas berniem un pieaugušajiem

• karnevāla kostīmu noma

• fotostūrīši

• ezotēriskās konsultācijas un spēles, 

• klauni, 

• viduslaiku kafeinīca

• kalēja un podnieka darbnīcas

• loku šaušana


***

12:30 - 13:00 festivāla dalībnieku gājiens no Rātslaukuma apkārt Vecrīgai.  

Starts - no galvenās skatuves Rātslaukumā.

(Rātslaukums - Kaļķu iela - Laimas pulksnenis - Bastejkalns - Pulvertornis - Zviedru vārti - Doma laukums - Rātslaukums)


***


Programma uz skatuves

12:00 Festivāla atklāšana

12:30 - 14:00 dejotāju un dziedātāju priekšnesumi

14:00 - 14:30 Ziepju burbuļu šovs un konkurss

14:30 - 15:00 svētku koncerts

15:00 - 16:00 Labāko tērpu konkurss "Modernā Renesanse 2019" 

16:00 - 17:00  dejotāju un dziedātāju priekšnesumi

17:00 - 17:30 balle, kopīga deja ar apmācībām

17:30 - 18:00 konkursa "Moderā Renesanse" uzvarētāju apbalvošana

18:00  Maija Grāfa apbalvošana, Maija Grāfienes izvēle un apbalvošana

18:15 - 20:00 koncertpropgamma par godu Maija Grāfam un Grāfienei: opera, modernā mūzika, cirks, deju priekšnesumi 

20:00 - 22:00 MAY FIRE FEST 2019: 

Uguns priekšnesumi un šovi


***

Turnīru arēna:

12:00 - 13:00 Reģistrācija

13:00 - 17:00 Turnīrs “Rolanda kauss 2019” bērniem un junioriem 

Bruņinieku cīņu paraugdemonstrējumi.

“Maija Grāfa turnīrs 2019” pieaugušajiem par Maija Grāfa titulu


Programme (ENG)

May 11th, 2019  10:00-22:00

Town Hall Square, Riga Old Town

Historical festival-carnival

"Count of May 2019"

Program is a subject to changes!


At the festival area (Hall Square)

10 A.M- 10 P.M.

• medieval Count of May craft fair and workshops 

• medieval attractions for children and adults 

• knight tournaments

• tournamet for kids and juniors

• concert performances

• costume contest

• creative workshops

• carnival costumes for rent

• photo backdrops for moment photo

• esotheric consultations and games

• medieval cafeteria

• city quest (quizz)

• clouns, circus

• interactive dances
***

12:30 - 13:00 parade of the participants across Old Riga streets. 

Starting from main stage, Town Hall square.

(Town Hall square - Kalku str - Basteja blvrd - Smilshu str - Doms square - Town Hall square)***


Main stage program

12:00 Festival opening

12:30 - 14:00 dance and singer  performances 

14:00 - 14:30 Soap bubble show and contest

14:30 - 15:00 performances

15:00 - 16:00 Costume Contest "Modern Renaissance 2019" 

16:00 - 17:00  dance and singer  performances, circus show, fashion shows

17:00 - 17:30 interactive dance flashmob

17:30 - 18:00 costume contest  "Modern Renaissance 2019" awards ceremony

18:00 Awards ceremony for Count of May and Countess of May

18:15 - 20:00 performances: opera, modern singers and dance performances

20:00 - 22:00 MAY FIRE FEST 2019: fire shows and performances


***

Tournament arena:

12:00 - 13:00 Registration

13:00 - 17:00 Tournament "Sir's Roland Cup 2019" for children and juniors 

Tournament "May Graf 2019" 

Professional knights performance fighting


Программа (RU)


11 мая 2019, 10:00-22:00

Ратушная площадь, Старая Рига

Фестиваль-карнавал

«Майский Граф 2019»

В программе возможны изменения!


Ратушная площадь

10:00 - 22:00

• средневековая ярмарка 

• творческие и ремесленные мастерские 

• средневековые аттракции для взрослых и детей

• рыцарские турниры

• турнир для детей и юниоров

• концертная программа

• конкурс костюмов

• городской квест

• клоуны 

• творческие мастерские

• прокат карнавальных костюмов

• фотоуголки 

• средневековое кафе

• эзотерические игры

• стрельба из лука и другие эстафеты***

12:30 - 13:00 парад участников фестиваля от Ратушной площади, по улицам Старой Риги. Старт- от главной сцены.

(Ратушная площадь - ул.Калькю - часы Лайма - Бастионная Горка - Пороховая башня - Шведские ворота - Домская площадь - Ратушная площадь)

***

Программа на главной сцене

12:00 Открытие фестиваля

12:30 - 14:00 выступления танцевальных групп, Рижских вокальных студий

14:00 - 14:30 шоу и конкурс мыльных пузырей

14:30 - 15:00 концертная программа

15:00 - 16:00 Конкурс костюмов  "Современный Ренессанс 2019" 

16:00 - 17:00 выступления танцевальных групп, певцов

17:00 - 17:30 бал на площади, общий танец с обучением

17:30 - 18:00 награждение победителей конкурса костюмов "Современный Ренессанс 2019" 

18:00 награждение Майского Графа, выбор Майской Графини

18:15 - 20:00 праздничный концерт в честь Майского Графа и Графини

20:00 - 22:00 ФЕСТИВАЛЬ ОГНЯ 

"MAY FIRE FEST 2019"- огненные шоу 

***

Турнирная арена:

12:00 - 13:00 регистрация

13:00 - 17:00 турнир «Кубок Роланда 2019» для детей и юниоров 

Турнир на титул Майского Графа

Показательные рыцарские бои 


Maija Grāfa svētkus ieskandina Samba de Riga -  vienīgā perkusatīvā grupa Latvijā, kas izpilda afro-brazīliešu ritmus un sniedz Brazīlijas karnevāla gaisotni un dzīvesprieku tepat Latvijā.

Vokāla studijai BARVO - šogad ir 20.fadi! Labākie studijas izpildītāji - uz "Maija grāfa svētku" skatuves

Uz skatuves - jauni talanti no Tamara music studio

Senie "Maija Grāfa svētku" fraugi - īru deju grupa "Ceili Rue", kas šogad svin 20 gadu jubileju!

Deju grupa "SOLO" - priecēs ar dažādu tautu un kultūru dejām 

Ar savām karstām kaukāza dejām mūs priecēs deju grupa "Kaukāzs"

Programmā - austrumu un ziedu dejas eksotiskās deju grupas "Janin" izpildījumā

Talantīgi jauni dziedātāji no Stein studio - Lieras Štein skatuves mākslas studijas

 


ON-LINE REĢISTRĀCIJA

(līdz 07.05.2019):

 

Bērnu bruņinieku turnīrs 

"Rolanda kauss 2019" -  ŠEIT >> 


Maija Grāfa turnīrs 2019 ŠEIT >>


Viduslaiku tērpu stilizācijas konkurss "Modernā Renesanse 2019" ŠEIT >>

ON-LINE REGISTRATION:

(till 07.05.2019) 


Tournament "Roland Cup 2019" to children and juniors:

Register HERE>> 


Tournament "May Graf 2019" for adults

Register HERE >>


Best costume contest "Modern Renaissance 2019"

Register HERE >>


ОН-ЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ 

(до 07.05.2019) 


Детский рыцарский турнир "Кубок Роланда 2019" ЗДЕСЬ >>


Турнир "МАЙСКИЙ ГРАФ 2019" 

ЗДЕСЬ >> 


Конкурс "Современный Ренессанс 2019"  ЗДЕСЬ >>


Konkursu un turnīru dalībnieku reģistrācija 12.maijā (kārtas numuru saņemšana):

• bērnu turnīrs “Rolanda kauss 2018": reģistrācija 11:00 - 13:00 (pie turnīru podesta)

• Maija Grāfa turnīrs pieaugušajiem 11:00 - 14:00  (pie turnīru podesta)

• Labāko tērpu konkurss “Modernā Renesanse 2018”: 11:00 - 14:30 (INFOCENTRS pie galvenās skatuves)
Papildus informācija: 

https://www.facebook.com/events/1833109193643138/

REGISTRATION TO TOURNAMENTS AND COSTUME CONTEST:

• junior knight tournament "Honour of Roland 2018": registration 11:00 - 13:00 (near tournament stage)

• Count of May tournament: registration 11:00 - 14:00 (near tournament stage)

• Best costume contest "Modern Renaissance 2018": 

registration 11:00 - 14:30 (INFOCENTER near main stage)

РЕГИСТРАЦИЯ 12 мая НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРАХ И КОНКУРСЕ КОСТЮМОВ (получение номерков участника):

• детский турнир «Кубок Роланда 2018» - регистрация 11:00 - 13:00 (у турнирного подеста)

• турнир Майского Графа: регистрация  11:00 - 15:00 (у турнирного подеста)

• Конкурс костюма “Современный Ренессанс 2018»: 

регистрация - 11:00 - 14:30 (ИНФО-центр у главной сцены) 


Дополнительная информация о празднике:

Facebook - Майский Граф