Amatniekiem/tirgotājiem

INFORMĀCIJA AKCEPTĒTIEM TIRGOTĀJIEMIEBRAUKŠANA RĀTSLAUKJUMĀ IZKRAUŠANAI UN VIETU IEKĀRTOŠANAI


11.maijā iebraukšana Rātslaukumā ir atļauta tikai no Kungu ielas puses, gar Kamarina Namu.

Iebraukšana notiek tikai ar Maija grāfa caurlaidēm, kuras izsniedz organizātoru pārstāvis pie iebraukšanas punkta.

Vienlaicīgi Rātslaukumā var atrasties ne vairāk par 6 automašīnām.


LŪDZAM STINGRI IEVĒROT IZKRAUŠANAS LAIKUS UN UZREIZ PĒC IZKRAUŠANAS IZBRAUKT AR AUTOMAŠĪNU NO RĀTSLAUKUMA. 

KAVĒJUMA GADĪJUMĀ VAR TIKT IEKASĒTS SODS NO 50 LĪDZ 100 EUR.


Iebraukšana Rātslaukumā ir atauta no KUNGU IELAS  uz laiku līdz 20 minūtēm preču izkraušanai:


7:00 - 7:30 TIRDZNIECĪBAS VIETAS Nr. 5-12, 24-30, 35-40, 52, 54, 55, 56

7:30 - 8:00 TIRDZNIECĪBAS VIETAS Nr. 22, 23, 31-34, 51, 53, 60, 61, 62, 63, 64 

8:00 - 8:30 TIRDZNIECĪBAS VIETAS Nr. 19-21, 41-44, 49-50

8:30 - 9:00 TIRDZNIECĪBAS VIETAS Nr. 1, 2, 16, 17, 18, 45-48, 57, 58 

9:00 - 9:30 TIRDZNIECĪBAS VIETAS Nr. 3, 4, 13, 14, 15, 59

Akceptēto tirgotāju saraksts un vietu numuri:

SIA PREVIA-EM 0

Kristīne Dijeva Drosake,Mario Drosakis 1

Kristīne Grīnvalde 2

Zs Bulini 3

SIA Marimo 4

Leons Aleksandrovs 5

Dina Alekperova 6

KREDER FACTORY SIA 7

SIA Aksesuāru eksperts 8

SIA SVENNE 9

Andis Ronis 10

SIA Valterum 11

IK INVVEST 12

SIA Jēkaba Grāls Brālība 13

Zane Jēkabsone 15

Edgars Skulte 16

Līga Treija 17

SIA "MILIONS" 18

Art Floral Designs SIA 19

Ieva Deruma 20

Inga Zagdaja 21

Melita Klubure 22

SIA SAJŪTU ALEJA 23

Jurijus Bykovas 24

Zanda Purmale 25

SIA Livonijas dzintars 27

Chifs 29+30

Ilze Roze 31

Konstantins Kompa 32

Aiga Plone 33

Inita Filipsone 34

Olga Andrejevskaja 35

Sandra Birze 36

SIA Lazuri 37

sia Pearls Box 38

Dorītes / Daugmales Jāņa bišu medus 39

Natālija Nasonova 40

SIA INITOP 41+55

Boris Baturin 42

Laima Špude 43

MB Chotejus - Ramune kepiniai 44

SIA Varmats 45

Renāte Roze 46

SIA UNISOLO 47+49

Leonīds Viškers 48

UAB GINTUS 50

SIA TLBrokerage 51

SIA Saldus pārtikas kombināts 52

Karīna Kantiņa 53

SIA Bonbons 54

SIA "Ducimus"(Cesvaines 56

Igors Krilovs 57

Valentīns Vladiko 58

Reinis Kļavis 59

CarlanaArt 60

Ind.uzņ. Fosal 61

Dace Liepiņa-Matisone 62

Tērpu noma Rozā Sapnis 63

Pētersone Dzintra 64

TIRDZNIECĪBAS VIETAS UN NOSACĪJUMI

Aicinām amatniekus/zemniekus/tirgotājus/mājražotājus, kā arī radošās meistardarbnīcas pieteikties dalībai "Maija Grāfa svētku viduslaiku tirdziņā".
Festivāla "Maija Grāfa svētki 2019" ietvaros papildus plašai festivāla aktivitāšu un koncertprogrammai tiek organizēts amatnieku/mājražotāju tirdziņš ar viduslaiku un etnisko tematiku. 

Vieta un laiks: Rīga, Rātslaukums, 2019.g.11.maijā, no plkst. 10:00 līdz 22:00

Produkcija: 
- Latvijas zemnieku/amatnieku/mājražotāju pašdarinātā produkcija un pārtika, 
- radošās darbnīcas ar Latvijas un Eiropas vēsturei raksturīgo viduslaiku amatu demonstrēšanu un interaktīvo darbību ar pasākuma apmeklētājiem, 
- pašdarināta produkcija etniskā un senlaiku stilā - apģērbi, suvenīri, aksesuāri. Var tikt pārstāvēta gan Latvijas kultūra, gan citu tautību kultūras. 
 
Dalības noteikumi: 
1. Tirdzniecības vietas noformējums: obligāti ar tautisku/ viduslaiku/ pasakainu stilizāciju, tirgotāju apģērbs: viduslaiku/tautisks/fantāzijas tērps. 
2. Tirgotāji patstāvīgi nodrošina tirdzniecības aprīkojumu (letes, teltis utt) un tās noformējumu atbilstoši pasākuma tematikai. 
3. Tirdzniecības vietas platība nedrīkst pārsniegt 3 x 3 m.
4. Tirgotājs nav tiesīgs atskaņot savā tirdzniecības vietā jebkāda veida mūziku vai audioierakstus.
5. Tirgotāja pienākums ir ievērot dalības noteikumus, uzturēt savu vietu tīrībā un kārtībā, patstāvīgi sakārtot un sakopt savu platību pēc darbības beigām, un atstāt vietu tīru ne vēlāk kā plkst. 24:00. 
6. Tirdzniecība ir atļauta no plkst. 10:00 līdz 22:00.
Tirdzniecības vietas iekārtošana: no plkst. 07:00 līdz 09:30 SASKAŅĀ AR GRAFIKU (SK.ZEMĀK). 
Sakārtošana/izvešana: no plkst. 22:00 līdz 24:00. Pirms izbraukšanas dalībnieks informē "Maija Grāfa" administrācijas pārstāvi, kurš veic tirdzniecības vietas sakārtošanas pārbaudi un pieņemšanu. 
7. Konstatējot dalības nosacījumu pārkāpumu vai tirdzniecības vietas piesārņojumu, tirgotāja/amatnieka dalība tirdziņā var tikt pārtraukta nekavējoties bez dalības maksas atgriešanas vai uzlikts sods no 50 līdz 200 EUR. Soda apmaksa neatbtīvo dalībnieku no pārkāpuma seku likvidēšanas.
8. Ja tirgotāja darbības veikšanai ir nepieciešama elektrības padeve, tirgotājs norāda to pieteikuma anketā.* 
Ja anketā nav norādīta elektrības nepeiciešamība, organizātori negarantē un nenodrošina tirgotājam elektrības pieejamību pasākuma laikā.
9. Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas tirdzniecības vietu izvietojumā pasākuma teritorijā pēc saviem ieskatiem. Precīzs vietu izvietojums un dalībniekiem piešķirto tirdzniecības vietu shēma atbilstoši viņu izvēlētām tirdzniecības zonām tiks publicēti pasākuma mājaslapā pēc saskaņošanas ar Rīgas Būvvaldi līdz 01.05.2019.  Tirdzniecības vietas maiņa pēc tirgotāja pieprasījuma - maksas pakalpojums 50 EUR un ir iespējama līdz 01.05.2019. vai kamēr ir brīvas vietas.
10. Ar mērķi nodrošināt tirdziņa daudzveidību un līdz ar to mazinot konkurenci tirgotāju vidū, Organizātori patur sev tiesības atteikt tirgotājam, ja viņa piedāvātājs produkcijas klāsts jau ir pārstāvēts pasākumā vai neatbilst pasākuma tematikai.
11. Stāvvieta tirgotāju autotransportam pasākuma laikā netiek nodrošināta.
12. Iebraukšana Rātslaukuma līdz tirdzniecības vietai - stingri pēc laika grafika (sk.zemāk)
Dalības maksa
Cena, EUR
Atlaide par atkārtotu dalību
2.gads
 Atlaide par atkārtotu dalību
3.-4.gads vai vairāk
 Atlaide par interaktīvu darbību ar apmeklētajiem*
Neapbūvēta tirdzniecības vieta 3x3 m
dzeltenā zonā (ar 1 atvērumu)
 50
 -10%
 -15%
 -20%
Neapbūvēta tirdzniecības vieta 3x3 m 
zaļajā zonā (stūra stends ar 2 atvērumiem)
 60
 -10%
 -15%
 -20%
Neapbūvēta tirdzniecības vieta 3x3 m Premium 
zilā zonā (Premium vieta)
 75
 -10%
 -15%
 -20%
 Elektrības pieslēgums (līdz 1 kw)
 5
 -
 -
 -
RD tirdzniecības nodeva:  
- par pārtikas preču, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un rūpnieciski ražotu preču tirdzniecību
 
14,23
 
-
 
-
 
-
 - amatnieku pašdarināti izstrādājumi
 7,11
 -
 -
 -
Precīzas tirdzniecības vietas numura izvēle, papildus maksai par vietu:
 30
 
 
 
ATLAIDES:

* Amatniekiem / meistardarbnīcām, kuri pasākuma laikā nodrošina interaktīvu darbību ar apmeklētajiem (meistar-darbnīcas, radošās darbnīcas, prezentācijas, bezmaksas amata apmācības, amata paraugdemonstrējumi ne mazāk kā 5 stundas pasakuma laikā), tiek piemērota 20% atlaide no dalības maksas. Pasākuma laikā tiks veikta pieteikto interaktīvo darbību uzraudzība. Konstatējot, ka pieteiktas interaktīvas darbības tirdzniecības vietā nenotiek, var tikt piemērots naudas sods no 20 līdz 50 EUR. 
Lai tiktu pemērota šī atlaide, pieteikuma anketā jāapraksta darbības apraksts.  
Ēdienu/dzērienu degustācijai atlaide 5%.

TIRGOTĀJIEM TIEK DOTA IESPĒJA PAPILDUS REKLAMĒT SAVU PRODUKCIJU: 
Vienojoties ar organizātoriem, tirotājiem tiks nodrošināta viņu produkcijas reklāma apmaiņā pret balvām Maija grāfa svētku konkursu un turnīru uzvarētajiem. 
Atkarībā no apjoma, tiks nodrošināta tirgotāja produkcijas reklāma:
- no skatuves pasākuma laikā
- tirgotāja logotpis pasākuma mājas lapā ar norādi uz tirgotāja mājas lapu
- uz pasākuma flajieriem un/vai reklāmas banneriem 
Individuāli izskatam katru piedāvajumu. 
INFO:  22 189430 , e-pasts: maygraf@inbox.lv

PIETEIKUMA ANKETA

Labdien, Maija grāfa tirgus dalībniek!
Pateicamies par jūsu pieteikumu dalībai "Maija grafa tirdziņā".

Uz jūsu e-pastu tuvakajā laikā tiks atsūtīts rēkins par dalību pasākumā. Rēķina apmaksas termiņš - 10 dienas no izsūtīšanas brīža.
Nesaņemot apmaksu 10 dienu laikā jūsu pieteikums tiks anulēts.
Lūdzam ņemt vērā, ka pieteikumi tiek pieņemti līdz 1.aprīlim vai arī kamēr būs brīvas tirdzniecības vietas.

Ar cieņu
Irina Kurpniece
"Maija Grāfa svētki"
22189430
maygraf@inbox.lv


Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.