Amatniekiem/tirgotājiem

TIRDZNIECĪBAS VIETAS UN NOSACĪJUMI

Reģistrācija 2019.g. 11.maijam ir atvērta
līdz 01.04.2019. vai kamēr ir brīvas vietas.

Aicinām amatniekus/zemniekus/tirgotājus/mājražotājus, kā arī radošās meistardarbnīcas pieteikties dalībai "Maija Grāfa svētku viduslaiku tirdziņā".
Festivāla "Maija Grāfa svētki 2019" ietvaros papildus plašai festivāla aktivitāšu un koncertprogrammai tiek organizēts amatnieku/mājražotāju tirdziņš ar viduslaiku un etnisko tematiku. 

Produkcija: 
- Latvijas zemnieku/amatnieku/mājražotāju pašdarinātā produkcija un pārtika, 
- radošās darbnīcas ar Latvijas un Eiropas vēsturei raksturīgo viduslaiku amatu demonstrēšanu un interaktīvo darbību ar pasākuma apmeklētājiem, 
- pašdarināta produkcija etniskā un senlaiku stilā - apģērbi, suvenīri, aksesuāri. Var tikt pārstāvēta gan Latvijas kultūra, gan citu tautību kultūras. 
 
Vieta un laiks: Rīga, Rātslaukums, 2019.g.11.maijā, no plkst. 10:00 līdz 22:00

Dalības noteikumi: 
1. Tirdzniecības vietas noformējums: obligāti ar tautisku/ viduslaiku/ pasakainu stilizāciju, tirgotāju apģērbs: viduslaiku/tautisks/fantāzijas tērps. 
2. Tirgotāji patstāvīgi nodrošina tirdzniecības aprīkojumu (letes, teltis utt) un tās noformējumu atbilstoši pasākuma tematikai. 
3. Tirdzniecības vietas platība nedrīkst pārsniegt 3 x 3 m.
4. Tirgotājs nav tiesīgs atskaņot savā tirdzniecības vietā jebkāda veida mūziku vai audioierakstus.
5. Tirgotāja pienākums ir ievērot dalības noteikumus, uzturēt savu vietu tīrībā un kārtībā, patstāvīgi sakārtot un sakopt savu platību pēc darbības beigām, un atstāt vietu tīru ne vēlāk kā plkst. 24:00. 
6. Tirdzniecība ir atļauta no plkst. 10:00 līdz 22:00.
Tirdzniecības vietas iekārtošana: no plkst. 07:00 līdz 09:30 SASKAŅĀ AR GRAFIKU (SK.ZEMĀK). 
Sakārtošana/izvešana: no plkst. 22:00 līdz 24:00. Pirms izbraukšanas dalībnieks informē "Maija Grāfa" administrācijas pārstāvi, kurš veic tirdzniecības vietas sakārtošanas pārbaudi un pieņemšanu. 
7. Konstatējot dalības nosacījumu pārkāpumu vai tirdzniecības vietas piesārņojumu, tirgotāja/amatnieka dalība tirdziņā var tikt pārtraukta nekavējoties bez dalības maksas atgriešanas vai uzlikts sods no 50 līdz 200 EUR. Soda apmaksa neatbtīvo dalībnieku no pārkāpuma seku likvidēšanas.
8. Ja tirgotāja darbības veikšanai ir nepieciešama elektrības padeve, tirgotājs norāda to pieteikuma anketā.* 
Ja anketā nav norādīta elektrības nepeiciešamība, organizātori negarantē un nenodrošina tirgotājam elektrības pieejamību pasākuma laikā.
9. Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas tirdzniecības vietu izvietojumā pasākuma teritorijā pēc saviem ieskatiem. Precīzs vietu izvietojums un dalībniekiem piešķirto tirdzniecības vietu shēma atbilstoši viņu izvēlētām tirdzniecības zonām tiks publicēti pasākuma mājaslapā pēc saskaņošanas ar Rīgas Būvvaldi līdz 01.05.2019.  Tirdzniecības vietas maiņa pēc tirgotāja pieprasījuma - maksas pakalpojums 50 EUR un ir iespējama līdz 01.05.2019. vai kamēr ir brīvas vietas.
10. Ar mērķi nodrošināt tirdziņa daudzveidību un līdz ar to mazinot konkurenci tirgotāju vidū, Organizātori patur sev tiesības atteikt tirgotājam, ja viņa piedāvātājs produkcijas klāsts jau ir pārstāvēts pasākumā vai neatbilst pasākuma tematikai.


Dalības maksa: 
Dalības maksa tiek noteikta par neapbūvētu tirdzniecības vietu 3x3 m. 
Dalības maksā neietilpst nekāda veida tirdzniecības aprīkojums, nojumes un elektrība.  
Dalības maksas cenas ir noteiktas pieteikuma anketā atkarībā no izvietojums un tirdzniecības stenda atvēruma (vienpusīgs, divpusīgs, trīspusīgs vai Premium stends)
Organizātori patur sev tiesības vienpersoniski noteikt tirgotājiem dalības vietu numurus atbilstoši izvēlētai tirdzniecības zonai.
Precīzas tirdzniecības vietas numura rezervēšana: papildus 30 EUR
Papildus dalības maksai ir maksājama tirdzniecības nodeva Rīgas Domei par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu ielu tirdzniecībā pasākuma laikā :
- 7.11 EUR (amatnieku pašdarināti izstrādājumi) 
- 14.23 EUR (par pārtikas preču, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un rūpnieciski ražotu preču tirdzniecību).

ATLAIDES:
• Amatniekiem / meistardarbnīcām, kuri pasākuma laikā nodrošina interaktīvu darbību ar apmeklētajiem (meistar-darbnīcas, radošās darbnīcas, prezentācijas, bezmaksas amata apmācības, amata paraugdemonstrējumi ne mazāk kā 5 stundas pasakuma laikā), tiek piemērota 20% atlaide no dalības maksas. Pasākuma laikā tiks veikta pieteikto interaktīvo darbību uzraudzība. Konstatējot, ka pieteiktas interaktīvas darbības tirdzniecības vietā nenotiek, var tikt piemērots naudas sods no 20 līdz 50 EUR. 
Lai tiktu pemērota šī atlaide, pieteikuma anketā jāapraksta darbības apraksts.  
Ēdienu/dzērienu degustācijai atlaide 5%.

Amatniekiem, kas atkārtoti piedalās Maija Grāfa svētkos:
2.reizi: - 10% no dalības maksas
3. vai vairāk reizes: - 15% no dalības maksas.
Atlaides summējas.
  
TIRGOTĀJIEM TIEK DOTA IESPĒJA PAPILDUS REKLAMĒT SAVU PRODUKCIJU: 
Vienojoties ar organizātoriem, tirotājiem tiks nodrošināta viņu produkcijas reklāma apmaiņā pret balvām Maija grāfa svētku konkursu un turnīru uzvarētajiem. 
Atkarībā no apjoma, tiks nodrošināta tirgotāja produkcijas reklāma:
- no skatuves pasākuma laikā
- tirgotāja logotpis pasākuma mājas lapā ar norādi uz tirgotāja mājas lapu
- uz pasākuma flajieriem un/vai reklāmas banneriem 
Individuāli izskatam katru piedāvajumu. 
INFO:  22 189430 , e-pasts: maygraf@inbox.lv

PIETEIKUMA ANKETA

Labdien, Maija grāfa tirgus dalībniek!
Pateicamies par jūsu pieteikumu dalībai "Maija grafa tirdziņā".

Uz jūsu e-pastu tuvakajā laikā tiks atsūtīts rēkins par dalību pasākumā. Rēķina apmaksas termiņš - 10 dienas no izsūtīšanas brīža.
Nesaņemot apmaksu 10 dienu laikā jūsu pieteikums tiks anulēts.
Lūdzam ņemt vērā, ka pieteikumi tiek pieņemti līdz 1.aprīlim vai arī kamēr būs brīvas tirdzniecības vietas.

Ar cieņu
Irina Kurpniece
"Maija Grāfa svētki"
22189430
maygraf@inbox.lv


Oops. An error occurred.
Click here to try again.

IEBRAUKŠANA RĀTSLAUKJUMĀ - LAIKI UN NOTEIKUMI AKCEPTĒTIEM TIRGOTĀJIEM:


11.maijā iebraukšana Rātslaukumā ir atļauta tikai no Kungu ielas puses, gar Kamarina Namu.

Iebraukšana notiek tikai ar Maija grāfa caurlaidēm, kuras izsniedz organizātoru pārstāvis pie iebraukšanas punkta.

Vienlaicīgi Rātslaukumā var atrasties ne vairāk par 6 automašīnām.


LŪDZAM STINGRI IEVĒROT IZKRAUŠANAS LAIKUS UN UZREIZ PĒC IZKRAUŠANAS IZBRAUKT AR AUTOMAŠĪNU NO RĀTSLAUKUMA. 

KAVĒJUMA GADĪJUMĀ VAR TIKT IEKASĒTS SODS NO 20 LĪDZ 50 EUR.


Iebraukšana Rātslaukumā ir atauta uz laiku līdz 15 minūtēm preču izkraušanai:


7:00 - 7:30 TIRDZNIECĪBAS VIETAS Nr. 5-12, 24-30, 35-40, 52, 54, 55, 56

7:30 - 8:00 TIRDZNIECĪBAS VIETAS Nr. 22, 23, 31-34, 51, 53 

8:00 - 8:30 TIRDZNIECĪBAS VIETAS Nr. 19-21, 41-44, 49-50

8:30 - 9:00 TIRDZNIECĪBAS VIETAS Nr. 1, 2, 16, 17, 18, 45-48, 57, 58 

9:00 - 9:30 TIRDZNIECĪBAS VIETAS Nr. 3, 4, 13, 14, 15, 59, 60