Programma (LV)


20.maijā, 10:00-22:00

Rātslaukums, Vecrīga

Vēsturisks festivāls-karnevāls

"Maija grāfa svētki 2017"

Programma var tikt mainīta/papildināta!


Rātslaukumā:

10:00 - 22:00

• viduslaiku amatnieku tirgus un meistardarbnīcas 

• pilsētas kvests apmeklētājiem

• viduslaiku atrakcijas bērniem un pieaugušajiem 
• stafetes un viduslaiku spēles 

• radošas darbnīcas berniem un pieaugušajiem

• karnevāla kostīmu noma

• fotostudija ar momentfoto

• ezotēriskās konsultācijas un spēles, 

• klauni, staiguļi,

• viduslaiku kafeinīca

• kalēja un podnieka darbnīcas

• loku šaušana

• FIRE FEST meistar-klases


12:30 - 13:00 festivāla dalībnieku gājiens apkārt  Rātslaukumam un Strelnieku laukumam ar kopīgu fotosessiju, starts - no galvenās skatuves


Programma uz galvenās skatuves

12:00 - 12:30 Festivāla atklāšana

12:30 - 15:30 dejotāju un dziedātāju priekšnesumi, cirka studija, viduslaiku tērpu modes skates

15:30 - 16:30 Labāko tērpu konkurss "Modernā Renesanse 2017" 

16:30 - 16:45 Bērnu bruņinieku turnīra "Rolanda kauss 2017" apbalvošana

16:45 - 17:30 dziesmu un deju priekšnesumi

17:30 - 17:45 konkursa "Moderā Renesanse" uzvarētāju apbalvošana

18:00  Maija Grāfa apbalvošana, maija Grāfienes izvēle,

Maija Grāfa un Grāfienes deja uz skatuves

+ deju flash-mob laukumā (kopīga deja ar visiem apmeklētājiem) Ginnesa rekorda uzstādīšanai! Obilgāti karnevāla tērpi un maskas! 

18:15 - 18:45 Teātra priekšnesums "Gaismas un Tumsas spēki" 

18:45 - 20:00 dziesmu un deju priekšnesumi par godu Maija Grāfam un Grāfienei


Turnīru podests:

12:00 - 15:00 Turnīrs “Rolanda kauss 2017” bērniem un junioriem 

Bruņinieku cīņu paraugdemonstrējumi.

15:00 - 17:45 “Maija Grāfa turnīrs 2017” pieaugušajiem par Maija Grāfa titulu

20:00 - 22:00 MAY FIRE FEST 2017: 

Uguns priekšnesumi un šovi

Program (ENG)

May 20, 2017  10:00-22:00

Town Hall Square, Riga Old Town

Historical festival-carnival

"Count of May 2017"

Program is a subject to changes!


At the festival area (Hall Square)

10 A.M- 10 P.M.

• medieval Count of May craft fair and workshops 

• medieval attractions for children and adults 
• creative workshops

• carnival costumes for rent

• photostudio with moment photo

• esotheric consultations and games

• medieval cafe

• city quest

• clouns, circus

• Fire fest master classes

• interactive dances

12:30 - 13:00 parade of the participants across square with photoshoots. Start from main stageMain stage program

12:00 - 12:30 Festival opening

12:30 - 15:30 dance and singer performances, circus show, medieval costumes fashion shows

15:30 - 16:30 Contest "Modern Renaissance 2017" for best historical costume stilization

16:30 - 16:45 Child tournament winner awards 

16:45 - 17:30 dances and songs 

17:30 - 17:45 contest  "Modern Renaissance 2017" awards ceremony

18:00 Awards ceremony for choosen Count of May and Countess of May

dance flash mob for all participants for Guinnes record as biggest medieval dance in masks

18:15 - 18:45 theatre performance

18:45 - 20:00 concert: opera, modern singers and dance performances


Tournament stage:

12:00 - 15:00 Tournament "Sir's Roland Cup 2017" for children and juniors 

15:00 - 17:45 Tournament "May Graf 2017" for adults

• Professional knights performance fighting

20:00 - 22:00 MAY FIRE FEST 2017: fire shows and performances

Программа (RU)

20 мая 2017, 10:00-22:00

Ратушная площадь, Старая Рига

Фестиваль-карнавал

«Майский Граф 2017»

В программе возможны изменения!


Ратушная площадь

10:00 - 22:00

• средневековая ярмарка и мастерские ремесленников

• средневековые аттракции для взрослых и детей

• городской квест

• клоуны и пантомима

• школа ходулей

• творческие мастерские

• прокат карнавальных костюмов

• фотостудия с момент-фото

• консультации астрологов, • эзотерические игры

• мастер-классы по поям

12:30 - 13:00 парад участников фестиваля вокруг Ратушной площади, совместная фотосессия. Сбор участников- у главной сцены. 


Программа на главной сцене

12:00 - 12:30 Открытие фестиваля

12:30 - 15:30 выступления танцевальных групп, певцов, цирковой студии, показы средневековой и фантазийной моды

15:30 - 16:30 Конкурс костюмов "Современный Ренессанс 2017" 

16:30 - 16:45 награждение победителей детского турнира "Кубок Роланда 2017"

16:45 - 17:30 танцы и песни разных народов и эпох

17:30 - 17:45 награждение победителей конкурса костюмов "Современный Ренессанс 2017" 

18:00 награждение Майского Графа, выбор Майской Графини

Танец Майского Графа и графини + общий средневековый танец в костюмах и масках на рекорд Гиннеса! 

18:15 - 18:45 театрализованный перформанс "Борьба Света и Тьмы"

18:45 - 20:00 праздничный концерт в честь Майского Графа и Графини


Турнирный подест:

12:00 - 15:00 турнир «Кубок Роланда 2017» для детей и юниоров 

15:00 - 17:45 Турнир Майского Графа для взрослых 

• Показательные рыцарские бои 

20:00 - 22:00 ФЕСТИВАЛЬ ОГНЯ - огненные шоу и представления групп со всей Европы


ON-LINE REĢISTRĀCIJA

(līdz 15.05.2017):

 

Bērnu bruņinieku turnīrs 

"Rolanda kauss 2017" -  ŠEIT >> 


Maija Grāfa turnīrs 2017 ŠEIT >>


Viduslaiku tērpu stilizācijas konkurss "Modernā Renesanse 2017" ŠEIT >>

ON-LINE REGISTRATION:

(till 15.05.2017) 


Tournament "Roland Cup 2017" to children and juniors:

Register HERE>> 


Tournament "May Graf 2017" for adults

Register HERE >>


Best historical costume stilization contest "Modern Renaissance 2017"

Register HERE >>


ОН-ЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ 

(до 15.05.2017) 


Детский рыцарский турнир "Кубок Роланда 2017" ЗДЕСЬ >>


Турнир "МАЙСКИЙ ГРАФ 2017" 

ЗДЕСЬ >> 


Конкурс "Современный ренессанс 2017" - стилизация исторического костюма ЗДЕСЬ >>


Konkursu un turnīru dalībnieku reģistrācija 20.maijā (kārtas numuru saņemšana):

• bērnu turnīrs “Rolanda kauss 2017": reģistrācija 11:00 - 13:00 (pie turnīru podesta)

• Maija Grāfa turnīrs pieaugušajiem 11:00 - 14:00  (pie turnīru podesta)

• Labāko tērpu konkurss “Modernā Renesanse 2017”: 11:00 - 14:30 (INFOCENTRS pie galvenās skatuves)
Papildus informācija: 

https://www.facebook.com/events/1833109193643138/

REGISTRATION TO TOURNAMENTS AND COSTUME CONTEST:

• junior knight tournament "Honour of Roland 2017": registration 11:00 - 13:00 (near tournament stage)

• Count of May tournament: registration 11:00 - 14:00 (near tournament stage)

• Best costume contest "Modern Renaissance 2017": 

registration 11:00 - 14:30 (INFOCENTER near main stage)

РЕГИСТРАЦИЯ 20 мая НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРАХ И КОНКУРСЕ КОСТЮМОВ (получение номерков участника):

• детский турнир «Кубок Роланда 2017» - регистрация 11:00 - 13:00 (у турнирного подеста)

• турнир Майского Графа: регистрация  11:00 - 15:00 (у турнирного подеста)

• Конкурс костюма “Современный Ренессанс 2017»: 

регистрация - 11:00 - 14:30 (ИНФО-центр у главной сцены) 


Дополнительная информация о празднике:

Facebook - Майский Граф 2017