Amatniekiem/tirgotājiem

Registration to medieval fair at May Graf Festival

TIRDZNIECĪBAS VIETAS UN NOSACĪJUMI

VISAS VIETAS IR REZERVĒTAS. PIETEIKUMU PIEŅEMŠANA IR PĀRTRAUKTA.


Uz 11.05. dalība Maija Grafa svētku tirdziņā akceptēta sekojošiem dalībniekiem:


VENDIJS SIA - 23

Leons Aleksandrovs - 14 

Dēva SIA - 5 

Vita Konošonoka - 13

Elita Heniņa - 27 

Jānis Ķite - 27 

Līga Treija - 18 

Georgs Gražuls - 40 

Zanda Skujiņa - 3  

Kristīne Dijeva-Drosake - 4 

FOSAL IND - 1 

Kristīne Grīnvalde - 2; 

Linoteka SIA - 16; 

Inga Ķelpe-Dāniela - 17; 

Valdis Purvinskis -47; 

Melita Klubure - 19; 

ROZĪNE SIA - 37; 

Valentīns Vladiko - 31; 

Ieva Deruma - 8; 

Inga Zagdaja - 32; 

Dzimta - 39; 

Pearls SIA - 33; 

Brīvais Mustangs SIA - 12 

JĒKABA GRĀLS BRĀLĪBA - 45 

Hansa Gold AM SIA - 44; 

Inga Šlēziņa - 51; 

Leonīds Viškers - 7; 

Edgars Skulte - 9; 

Laima Šķetre - 46; 

GREEN HIVE SIA - 21; 

Elizabete Cāna - 28; 

Vineta Macāne - 48; 

I'M UNITY SIA - 20; 

DZINTARA MĀSAS SIA - 6; 

Ilze Linde - 49; 

DORĪTES - 57, 58

SIA DIOGRAT - 43

Alīna Čausa - 52

Juris Pilmanis - 38

Irina Babāne - 50

SIA "Platino" - 30

Aija Kalnozola - 11

Violeta Kazlauskiene - 10

Valērija Kira Belikova - turnīru reģ.

Arturs Purviņš - 62

Gaida Pasova - 29

Kristīne Zavadska - 42

Artūrs Čikuls - 35*

Guna Bauere - 60

Baiba Rasa - 60

Pavels Ivanovs - 35

"FRIENDSTIME" - 54

SIA PREVIA-EM - kafeinīca

Ilze Roze - 26

SIA Senlaiku Sēta -61

SIA INITOP - 34, 22

SIA Marimo - 56

Wooden Frog - 59

UNISOLO SIA - 15

SNIGOL IK - 53

RUTARE SIA - 41

SVARĪGA INFORMĀCIJA AKCEPTĒTIEM TIRGOTĀJIEM!

LŪDZAM ŅEMT VĒRĀ UN STINGRI IEVĒROT TIRDZNIECĪBAS VIETU IEKĀRTOŠANAS GRAFIKU!


20.05.2017. IEBRAUKŠANA RĀTSLAUKUMĀ  - TIKAI IZKRAUŠANAI (NO KUNGU IELAS!) :


7:00 - 7:30  tirgotājiem Nr. 21-33  un Nr. 5-12

7:30 - 8:00  tirgotājiem Nr. 15-22 un Nr. № 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 55.

8:00 - 8:30  tirgotājiem Nr.  35,37,39,41,43,44,45,47,49,51,53,54  un Nr. 56-62

8:30 - 9:00  tirgotājiem Nr.  1,2,3,4 un Nr. 13,14


Autotransports pēc izkraušanas nekavējoties jāizved no Rātsklaukuma teritorijas, ierādītā laika grafika robežās.

Pasākuma organizātori nenodrošina stāvvietu tirgotāju autotransportam pasākuma laikā.


Aicinām amatniekus/zemniekus/tirgotājus/mājražotājus, kā arī radošās meistardarbnīcas pieteikties dalībai "Maija Grāfa svētku viduslaiku tirdziņā".
Festivāla "Maija Grāfa svētki 2017" ietvaros papildus plašai festivāla aktivitāšu un koncertprogrammai tiek organizēts amatnieku/mājražotāju tirdziņš ar viduslaiku un etnisko tematiku. 

Produkcija: Latvijas zemnieku/amatnieku/mājražotāju produkcija un pārtika, radošās meistardarbnīcas, interaktīvi amatu demonstrējumi ar tirdzniecību, suvenīri, aksesuāri etniskā un senlaiku stilā. 
Vieta un laiks: Rīga, Rātslaukums, 20.maijā, no plkst. 10:00 līdz 22:00

Dalības maksa par tirdzniecības vietu (līdz 3x3 m): 50 EUR
Papildus maksājama valsts nodeva RD par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu ielu tirdzniecībā pasākuma laikā :
- 7.11 EUR (amatnieku, pašdarināti izstrādājumi) 
- 14.23 EUR (par pārtikas preču, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un rūpnieciski ražotu preču tirdzniecību).

Amatniekiem / meistardarbnīcām, kuri pasākuma laikā nodrošina interaktīvu darbību ar apmeklētajiem (meistar-darbnīcas, radošās darbnīcas, prezentācijas un amatu paraugdemonstrējumi) , tiek piemērota 30% atlaide no dalības maksas. Lai tiktu pemērota atlaide dalības maksai, pieteikuma anketē jānorāda interaktīvās darbības apraksts.  Ēdienu/dzērienu degustācija netiek uzskatīta par meistardarbnīcu.
Dalības maksā neietilpst nekāda veida tirdzniecības aprīkojums, nojumes un elektrība. 
Precīzas tirdzniecības vietas rezervēšana festivāla laukumā: papildus 30 EUR

Dalības noteikumi: 
1. Tirdzniecības vietas noformējums: obligāti ar tautisku/viduslaiku stilizāciju, tirgotāju apģērbs: viduslaiku/tautisks/fantāzijas tērps. 
2. Tirgotāji patstāvīgi nodrošina tirdzniecības aprīkojumu (letes, teltis utt) un tās noformējumu atbilstoši pasākuma tematikai. 
3. Tirdzniecības vietas platība nedrīkst pārsniegt 3 x 3 m.
4. Tirgotājs nav tiesīgs atskaņot savā tirdzniecības vietā jebkāda veida mūziku vai audioierakstus.
5. Tirgotāja pienākums ir ievērot dalības noteikumus, uzturēt savu vietu tīrībā un kārtībā, patstāvīgi sakārtot un sakopt savu platību pēc darbības beigām, un atstāt vietu tīru ne vēlāk kā plkst. 24:00. 
6. Tirdzniecība ir atļauta no plkst. 10:00 līdz 22:00.
Tirdzniecības vietas iekārtošana: no plkst. 07:00 līdz 09:30 SASKAŅĀ AR GRAFIKU. 
Sakārtošana/izvešana: no plkst. 22:00 līdz 24:00. Pirms izbraukšanas dalībnieks informē "Maija Grāfa" administrācijas pārstāvi, kurš veic tirdzniecības vietas sakārtošanas pārbaudi un pieņemšanu. 
7. Konstatējot dalības nosacījumu pārkāpumu vai tirdzniecības vietas piesārņojumu, tirgotāja/amatnieka dalība tirdziņā var tikt pārtraukta nekavējoties bez dalības maksas atgriešanas vai uzlikts sods no 50 līdz 200 EUR. Soda apmaksa neatbtīvo dalībnieku no pārkāpuma seku likvidēšanas. 
8. Ja tirgotāja darbības veikšanai ir nepieciešama elektrības padeve (līdz 1 kW/st), tirgotājs paziņo pasākuma organizētājam par nepieciešamo jaudu dalības pieteikumā. Par elektrības padevi tiek aprēķināta papildus maksa 5 EUR. Nesaņemot pieprasījumu nodrošināt elektrības pieslēgumu un informāciju par jaudām - elektrības pieslēgums tirdzniecības vietai netiek nodrošināts
9. Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas tirdzniecības vietu izvietojumā pasākuma teritorijā pēc saviem ieskatiem. Precīzs vietu izvietojums un dalībniekiem piešķirto tirdzniecības vietu shēma tiks publicēti pasākuma mājaslapā pēc saskaņošanas ar Rīgas Būvvaldi līdz 15.05.2017. Tirdzniecības vietas maiņa pēc tirgotāja pieprasījuma - maksas pakalpojums 30 EUR.


AMATNIEKI/TIRGOTĀJI, kas vēlas reklāmas nolūkos piešķirt savas balvas festivāla aktivitāšu uzvarētajiem (piem. pasniegt savu balvu Maija Grāfam vai Maija Grāfienei, kādam bērnu turnīra uzvarētājiem, vai tērpu konkursa simpātiju balvu) - lūdzam sazināties ar mums apspriešanai un saskaņošanai. Balvu pasniedzēji pasniedz balvas uz festivāla galvenās skatuves, un atkarībā no balvas apjoma vienojamies par reklāmas iespējām uz festivāla vizuāliem materiāliem (afišas, programma, foto, video, mājaslapa) un reklamu no skatuves pasākuma laikā.

INFO:  22 189430 , e-pasts: maygraf@inbox.lv

PIETEIKUMA ANKETA

Labdien, Maija grāfa tirgus dalībniek!
Pateicamies par jūsu pieteikumu dalībai "Maija grafa tirdziņā".

Uz jūsu e-pastu tuvakajā laikā tiks atsūtīts rēkins par dalību pasākumā. Rēķina apmaksas termiņš - 10 dienas no izsūtīšanas brīža.
Nesaņemot apmaksu 10 dienu laikā jūsu pieteikums tiks anulēts.
Lūdzam ņemt vērā, ka pieteikumi tiek pieņemti līdz 15.aprīlim vai arī kamēr būs brīvas tirdzniecības vietas.

Ar cieņu
Irina Kurpniece
"Maija Grāfa svētki"
22189430
maygraf@inbox.lv


Oops. An error occurred.
Click here to try again.