Amatniekiem/tirgotājiem

REĢISTRĀCIJA IR SLĒGTA
BRĪVU VIETU NAV

TIRDZNIECĪBAS VIETAS UN NOSACĪJUMI

Aicinām amatniekus/zemniekus/tirgotājus/mājražotājus, kā arī radošās meistardarbnīcas pieteikties dalībai "Maija Grāfa svētku viduslaiku tirdziņā".
Festivāla "Maija Grāfa svētki 2018" ietvaros papildus plašai festivāla aktivitāšu un koncertprogrammai tiek organizēts amatnieku/mājražotāju tirdziņš ar viduslaiku un etnisko tematiku. 

Produkcija: Latvijas zemnieku/amatnieku/mājražotāju produkcija un pārtika, radošās meistardarbnīcas, interaktīvi amatu demonstrējumi ar tirdzniecību, suvenīri, aksesuāri etniskā un senlaiku stilā. 
Vieta un laiks: Rīga, Rātslaukums, 12.maijā, no plkst. 10:00 līdz 22:00

Dalības maksa: 
par 1 tirdzniecības vietu (līdz 3x3 m) dzeltenā krāsā kartē:   50 EUR
par 1 stūra tirdzniecības vietu (līdz 3x3 m) zaļā krāsā kartē: 60 EUR
Dalības maksā neietilpst nekāda veida tirdzniecības aprīkojums, nojumes un elektrība. 
Precīzas tirdzniecības vietas rezervēšana festivāla laukumā: papildus 30 EUR
Papildus dalības maksai maksājama valsts nodeva RD par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu ielu tirdzniecībā pasākuma laikā :
- 7.11 EUR (amatnieku, pašdarināti izstrādājumi) 
- 14.23 EUR (par pārtikas preču, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un rūpnieciski ražotu preču tirdzniecību).

ATLAIDES:
• Amatniekiem / meistardarbnīcām, kuri pasākuma laikā nodrošina interaktīvu darbību ar apmeklētajiem (meistar-darbnīcas, radošās darbnīcas, prezentācijas, bezmaksas amata apmācības, 
amata paraugdemonstrējumi), tiek piemērota 30% atlaide no dalības maksas. 
! Lai tiktu pemērota atlaide dalības maksai, pieteikuma anketē jānorāda interaktīvās darbības apraksts.  
! Ēdienu/dzērienu degustācijai atlaide netiek piemērota.

Amatniekiem, kas atkārtoti piedalās Maija Grāfa svētkos:
2.reizi: - 10% no dalības maksas
3. vai vairāk reizes: - 15% no dalības maksas.
Atlaides summējas.
  
Dalības noteikumi: 
1. Tirdzniecības vietas noformējums: obligāti ar tautisku/ 
viduslaiku/ pasakainu stilizāciju, tirgotāju apģērbs: viduslaiku/tautisks/fantāzijas tērps. 
2. Tirgotāji patstāvīgi nodrošina tirdzniecības aprīkojumu (letes, teltis utt) un tās noformējumu atbilstoši pasākuma tematikai. 
3. Tirdzniecības vietas platība nedrīkst pārsniegt 3 x 3 m.
4. Tirgotājs nav tiesīgs atskaņot savā tirdzniecības vietā jebkāda veida mūziku vai audioierakstus.
5. Tirgotāja pienākums ir ievērot dalības noteikumus, uzturēt savu vietu tīrībā un kārtībā, patstāvīgi sakārtot un sakopt savu platību pēc darbības beigām, un atstāt vietu tīru ne vēlāk kā plkst. 24:00. 
6. Tirdzniecība ir atļauta no plkst. 10:00 līdz 22:00.
Tirdzniecības vietas iekārtošana: no plkst. 07:00 līdz 09:30 SASKAŅĀ AR GRAFIKU. 
Sakārtošana/izvešana: no plkst. 22:00 līdz 24:00. Pirms izbraukšanas dalībnieks informē "Maija Grāfa" administrācijas pārstāvi, kurš veic tirdzniecības vietas sakārtošanas pārbaudi un pieņemšanu. 
7. Konstatējot dalības nosacījumu pārkāpumu vai tirdzniecības vietas piesārņojumu, tirgotāja/amatnieka dalība tirdziņā var tikt pārtraukta nekavējoties bez dalības maksas atgriešanas vai uzlikts sods no 50 līdz 200 EUR. Soda apmaksa neatbtīvo dalībnieku no pārkāpuma seku likvidēšanas. 
8. Ja tirgotāja darbības veikšanai ir nepieciešama elektrības padeve (līdz 1 kW/st), tirgotājs paziņo pasākuma organizētājam par nepieciešamo jaudu dalības pieteikumā. Par elektrības padevi tiek aprēķināta papildus maksa 5 EUR par katru pieteikto 1 kW. *
Nesaņemot pieprasījumu nodrošināt elektrības pieslēgumu un informāciju par jaudām - elektrības pieslēgums tirdzniecības vietai netiek nodrošināts un nav garantēta tā pieejamība. 
9. Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas tirdzniecības vietu izvietojumā pasākuma teritorijā pēc saviem ieskatiem. Precīzs vietu izvietojums un dalībniekiem piešķirto tirdzniecības vietu shēma tiks publicēti pasākuma mājaslapā pēc saskaņošanas ar Rīgas Būvvaldi līdz 10.05.2018. Tirdzniecības vietas maiņa pēc tirgotāja pieprasījuma - maksas pakalpojums 30 EUR.

AMATNIEKI/ TIRGOTĀJI, kas vēlas reklāmas nolūkos piešķirt savas balvas festivāla aktivitāšu uzvarētajiem (piem. pasniegt savu balvu Maija Grāfam vai Maija Grāfienei, kādam bērnu turnīra uzvarētājiem, vai tērpu konkursa simpātiju balvu) - lūdzam sazināties ar mums apspriešanai un saskaņošanai. Balvu pasniedzēji pasniedz balvas uz festivāla galvenās skatuves, un atkarībā no balvas apjoma vienojamies par reklāmas iespējām uz festivāla vizuāliem materiāliem (afišas, programma, foto, video, mājaslapa) un reklamu no skatuves pasākuma laikā.
INFO:  22 189430 , e-pasts: maygraf@inbox.lv

PIETEIKUMA ANKETA

Labdien, Maija grāfa tirgus dalībniek!
Pateicamies par jūsu pieteikumu dalībai "Maija grafa tirdziņā".

Uz jūsu e-pastu tuvakajā laikā tiks atsūtīts rēkins par dalību pasākumā. Rēķina apmaksas termiņš - 10 dienas no izsūtīšanas brīža.
Nesaņemot apmaksu 10 dienu laikā jūsu pieteikums tiks anulēts.
Lūdzam ņemt vērā, ka pieteikumi tiek pieņemti līdz 15.aprīlim vai arī kamēr būs brīvas tirdzniecības vietas.

Ar cieņu
Irina Kurpniece
"Maija Grāfa svētki"
22189430
maygraf@inbox.lv


Oops. An error occurred.
Click here to try again.
REĢISTRĀCIJA IR SLĒGTA. BRĪVU VIETU NAV.

Akceptēti pieteikumi (pieteikums ir spēkā tikai savlaicīgas apmaksas gadījumā):

Leons Aleksandrovs

z/s Dorītes / Daugmales Jāņa bišu medus, "Pampāļu podi"

Aelita Stelpe

Kristine Grinvalde

IU Fosals

SIA UNISOLO

IK INVVEST

SIA PIN it

Gaida Pasova

Jogita Kristiņa

Ieva Deruma

Marija Rutkovska

Leonīds Viškers

Edgars Skulte

Ilze Roze

Dace Liepiņa-Matisone

z/s Bekubode

SIA Marimo

Kristīne Dijeva Drosake,Mario Drosakis

Aija Kalnozola

Uģis Leināts

SIA Vīndarītava

Dzintra Pētersone

SIA,,Balsa,,

SIA "Ducimus" (Cesvaines alus darītava)

Antra Ieviņa

Ilona Sapožņikova

Zane Jēkabsone

SIA Skrīveru Saldumi

Valda Kesnere TLMS "KALVIS"

SIA LATVIJAS ĶIPLOKS

SIA Robijs

Larisa Vēze -Sia ,,Endzi baby,,

SIA Green Hive

Una Brakša

Z/S Jaunkalēji

SIA Saldējuma kokteilis

SIA ''Initop''

Elita Heniņa

Jānis Ķite

Alīna Čausa

Tērpu noma "Rozā Sapnis"

Akvagrims "Carlana Art Studio"

Dina Aļekperova

SIA PREVIA-EM kafeinīca

SIA"Jēkaba Grāls Brālība"

ZA Bulini

Art Floral Designs SIA

Inese Blonska

IK Laura Lazda 
Laima Šķetre 
SIA "AMANTI"
Inga Ķelpe-Dāniela
SIA BeautyMoon
Renāte Roze
sia ''Got''
Kristīne Zavadska
Gunta Jansone
Maira Miķeļsone

SVARĪGA INFORMĀCIJA AKCEPTĒTIEM TIRGOTĀJIEM!

LŪDZAM ŅEMT VĒRĀ UN STINGRI IEVĒROT TIRDZNIECĪBAS VIETU IEKĀRTOŠANAS GRAFIKU!


12.05.2018. IEBRAUKŠANA RĀTSLAUKUMĀ  - TIKAI IZKRAUŠANAI (NO KUNGU IELAS!) :


7:00 - 7:30  tirgotājiem Nr. 21-33  un Nr. 5-12

7:30 - 8:00  tirgotājiem Nr. 15-22 un Nr. № 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 55.

8:00 - 8:30  tirgotājiem Nr.  35,37,39,41,43,44,45,47,49,51,53,54  un Nr. 56-62

8:30 - 9:00  tirgotājiem Nr.  1,2,3,4 un Nr. 13,14


Autotransports pēc izkraušanas nekavējoties jāizved no Rātsklaukuma teritorijas, ierādītā laika grafika robežās.

Pasākuma organizātori nenodrošina stāvvietu tirgotāju autotransportam pasākuma laikā.